Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Cara belajar pidato bahasa sunda (biantara) singkat dan mudah

Pidato menggunakan bahasa sunda di sebut dengan biantara, sama saja dengan pidato pada umumnya hanya saja yang menjadikannya beda ialah biantara menggunakan bahasa sunda. Banyak orang yang bisa dan mengerti bahasa sunda, tapi tidak semua orang bisa berpidato dengan bahasa sunda. kok bisa yahh ? ya bisa karena semua itu ada ilmunya.

Apa di antara teman-teman ada yang pernah berbicara di depan umum? bagaimana rasanya? yang sudah mengalami pasti nyengir. Berdiri di depan banyak orang kaki gemetar, keringat dingin keluar, ngomong mandeg-mandeg kayak orang lagi di setrum haha.. itulah kesan pertama kali ngomong di depan banyak orang.

Kali ini kita akan belajar bagaimana cara pidato bahasa sunda singkat dan mudah, ada 5 point penting yang harus di pahami sebelum kita mulai berpidato.

Cara belajar pidato bahasa sunda (biantara) singkat dan mudah

a. Pembukaan/mukhadimah
b. Sambutan
c. Isi pidato
d. Kesimpulan
e. Penutup

ke 5 point itu harus di kuasi siapa saja yang hendak berpidato baik itu dengan bahasa sunda atau bahasa lainnya. 5 point di atas akan coba kita terangkan di bawah berikut dengan contoh-contohnya.

a. Pembukaan atau mukhadimah ini wajib ada disetiap pidato, pembukaan biasanya diawali dengan salam serta puji-pujian kepada tuhan yang maha esa. Berikut contoh mukhadimah pidato menggunakan bahasa sunda.

Assalamualaikum wr.wb.

Allhamdulillah puji sindareng puja kagusti Allah kaagungan alam semesta, teu hilap solawat sareng salam mugiya tercurah limpahken kajunjungan urang sadaya nyaeta baginda nabi Muhammad SAW. kapara sohabat tabi'in tabi'it-tabi'in mugi sampe ka urang sadaya salaku umatna, aamiin.

b. Sambutan adalah bagian dari kerangka pidato yang biasanya berisi ucapan terimakasih kepada orang yang dikmaksudkan oleh si orang yang berpidato yang juga hadir diacara tersebut dengan menyebutkan namanya. Contoh sambutan pidato dengan bahasa sunda ketua PHBI tingkat desa di acara maulid nabi.

Anu kupribados di pikahormat nyaeta bpk, sudrajat m.s.i selaku camat kecamatan cibango. Teu hilap nyaeta kades desa cibogo bpk, hasanudin anu parantos ngadukung berlangsungna acara iyeu. Teu hilap hormat abdi ka abah k.h. kamaluddin salaku tokoh masyarakat anu jadi penggerak sahengga terlaksanana acara anu meriah iyeu, teu hilap oge kapara pamuda-pamudi kp. cibango anu parantos ngorbanken waktos sareng tanagana kanggo terlaksanana aca iyeu. Moga-moga dibales kupangeran kalawan balesan anu sae.

c. Isi pidato adalah bagian terpenting dalam sebuah pidato. Seseorang yang berpidato harus menguasai isi pidatonya, baik itu berupa ide/gagasan, himbawan atau hanya sekedar pengumuman. Contoh isi pidato seorang kepala desa tentang covid19 dengan bahasa sunda.

Kasadayana wargi desa cibogo abdi ngahimbau kasararea, dina masa covid19 ayena urang kedah tiasa ngaja diri, ilu himbawan pamarentah, jaga kabersihan, pake masker lamun arek lelempangan, kumbah panangan pake sabun. Anu hartina urang ulah sampe teu ngadenge himbawan pamarentah, supaya covid19 iyeu tereh lungsur tibumi indonesia tercinta khususna desa cibogo.

d. Kesimpulan ini berupa ringkasan atau inti dari pidato yang disampaikan, singkat padat dan mudah di mengerti. Contoh kesimpulan pidato dalam bahasa sunda tenteng covid19.

Kukituna kasadaya warga desa cibogo upami aya jalmi atanapi saha bae anu gaduh keluhan nyarupaan gejala covid19 enggal dongkap kabale desa pariksa langsung kapetugas kesehatan anu aya didesa GRATIS nyah ibu-ibu bapak-bapak. Sareng tong hilang ulah waka lelempangan jauh, keneh di imah bae hela samentara mah sareng jaga kabersihan. 

e. Penutup dalam sebuah pidato biasanya berupa ucapan terimakasih setelah itu ditutup dengan salam. Contoh penutup pidato dengan bahasa sunda.

Sakitu tisimkuring moga-moga diperhatoskeun kusadayana. Wabilahitaufik walhidayah assalamualaikum wr.wb.

ke 5 point diatas harus disampaikan dengan bahasa yang mudah di pahami oleh audiens yang mendengarkan supaya maksud dan tujuan isi dalam pidato tersebut bisa di mengerti oleh pendengar.

Sekarang saya akan memberikan contoh pidato bahasa sunda singkat secara full.

1. Pidato bahasa sunda tentang kesehatan masyarakat seorang kepala desa pada warganya.

Assalamualaikum wr.wb.

Allhamdulillah ucap sukur kapangeran sadaya alam anu parantos masihan nikmat anu teu terhingga, solawat sareng salam mugi teras terlimpahkeun kajunjungan urang sadaya nyaeta baginda besar nabi Muhammd saw, kapara sohabat ingsa allah sampe ka urang sadayana salaku umatna sampe ka yaumil akhir aamiin.

Anu kuabdi di pikahormat bpk, samsudin selaku kepala puskesmas kecamatan kadumeong anu tos ngadukung tina terselenggarana program desa sehat anu allhamdulillah tos jalan dua ahad sampe ka ayeuna. Sareng haturnuhun kapara rt/rw anu tos ngiringan nyebarken informasi kasadaya warga, anu moga-moga kahadean saderek sadaya dibales ku gusti Allah kalawan ganjaran anu ageung.

Dina situasi ayeuna dimana covid19 parantos nyebar kababaraha daerah, kukituna kaula ngahimbau kawarga, hayu urang sasarengan ikuti himbawan pamarentah dalam rangka mencegah pandemi covid19 iyeu. Ingsa Allah dina ahad payun bakal aya bantuan turun nyaeta berupa alat sanitasi sareng masker anu bakal dipasang ditiap jalan utama kampung sareng pembagian masker gratis anu bisa dicandak ditiap rt masing-masing.

Kukituna hayu urang sasarengan nyegah penyebaran covid19 iyu kalawan cara hidup sehat, manfaatkeun bantosan anu kenging ti pamarentah sareng hayu urang ilu anjuran pemerintah.

Ngan sakitu tisimkuring moga-moga diparhatosken kusadayana. akhirul kalam assalam, wasalamualaikum wr.wb.


2. Pidato bahasa sunda tentang pendidikan seorang guru kepada murid-muridnya.

Assalamualaikum wr.wb

Allhamdulillah urang masih dipasihan sehat wal afiat kugusti Allah swt, anu mana urang tiasa ngumpul belajar sakumaha biasana. solawat sareng salam kabaginda nabi muhammad saw nabi anu mulia panutan urang sadaya.

Hturnuhun kaula ucapken ka bpk H. jaya salaku kepala sekolah sd mekar sari 01. Anu mugi-mugi pak haji dipasihan kasehatan serta panjang umuur aamiin, sareng teu hilap kaparra ibu bapak guru anu tos ikhlas sareng sabar ngahadapi macem-macem kalakuan murid anu kadang nyien urang nyeri hulu.

Baruudak sakedap dei urang bakal nyangharepan ujian nasional sareng uas, kukituna iyeu barudak anu rajin belajarna, ulah ngalobakeun ulin. Uih sakola belajar naon anu tos dipelajari di sakola supaya ulah gampang poho. Sareng bapak mepelingan kasadayana murid, jaga kasehatan ulah sampe datang kawaktu ujian malah ka muriang.

Nya entos mung sakitu ti bapak, nuintina kudu rajin belajar sareng tong hilap jaga kasehatan.

akhirul kalam, assalamualaikum wr.wb.

3. Pidato bahasa sunda tentang bahaya narkoba kepala desa kepada warganya.

Assalamualaikum wr.wb.

Allhamdulillah sukur kagusti Allah anu parantos masihan nikmat anu teu terhingga, kusabab nikmat eta urang sadayana tiasa kumpul dina iyeu tempat dina raraga rapat kepemudaan karang taruna desa cibogo. Sholawat sindaren salam mugi tercurah limpahkeun kajunjungan urang sayana nabi besar muhammad saw ka keluargana sahabat sampe urang salaku umatna sampe poe kiamat aamiin..

Haturnuhun ka bpk Dadang selaku linmas desa cibango anu parantos hadir ditengah-tengah urang sadaya, teu hilap hatur nuhun ka ibu Unah selaku kepala puskesmah kecamatan cibogo anu parantos hadir oge, anu bakal ngisi salah sahiji sesi tanya jawab seputar bahaya narkoba.

bapak-bapak ibu-ibu pamuda pamudi anu kusimkuring dipikahoormat, akhir-akhir ieyu marak nyaeta narkoba dikalangan pamuda. Kula ngahimbau kapara pamuda, wayahna jauhan eta anu ngarana narkoba naen bae jenisna, ulah sampe dideketan komo dei make. Sakali jadi pamake geus moal aya arahanen, ngan aya dua pilihan bagi pemake hiji, modar dua idiot.

maka kukituna ulah sampe khususna kapamuda desa cibango, kudu aya kasadran diri urang bahwa narkoba eta ngruksak. Mending keneh ilu kegiatan anu lewih positif anu tos disediaken desa anu ingsa Allah bisa manfaat jang engke jaga.

Ngan sakitu ti abdi salaku kepala desa anu heman kana wargana terutamina kapara pamuda, kaula amanat jauhan eta anu ngarana narkoba.

haturnuhun atas perhatosana wabilahi taufik walhidayah assalamualaikum wr.wb.

4. Pidato bahasa sunda tentang perpisahan sekolah oleh seorang siswa

Assalamualaikum wr.wb.

Allhamdulillah puji sindareng puji kanu kawasa anu ngagaduhan alam samesta sareng isina Allah swt, anu parantos masihan nikmat anu langkung seer sahengga teu tiasa kaitung jumlahna. Sholawat sareng salam mugia kacurahlimpahken kajunjungan urang nabi besar muhammad saw kanggo keluargana sahabat tabi'in sampe urang umatna nepi kayaumil akhir aamiin.

Anu kupribadi dipikahormat bpk kepala sekolah sareng wakil, anu dipikahormat para ibu bapak guru beserta staf, teu hilap rerencangan sadaya anu parantos nyempatkeun waktosna kana iyeu acara abdi ngucapkeun haturnuhun pisan.

Dina kasempatan ayena abdi ngawkilan rerencangan anu parantos lulus ngucapken ribuan haturnuhun ka para ibu bapak guru anu parantos ngadidik kami kalawan ikhlas sareng sabar, sareng kami nyuhunken hampura atanapi selama masa belajar seer dosa atanapi sikap sareng ucapan anu teu sapatutna nyuhunken dihampura sakali dei, sareng abdi sadayana nyuhunken pido'ana ka bapak ibu guru sadaya mugia kami janten jalmi anu mangfaat kanggo bangsa jeung agama aamiin.

Sakitu ti abdi, nyuhunken dihampura sareng pang do'aken supados abdi sadayana janten jalmi anu mangfaat dunia akherat aamiin. akhirul kalam assalam.

Wasalamualaikum wr.wb.

5. Pidato singkat bahasa sunda tentang kemerdekaan 17 agustus

Assalamualaikum wr.wb.

Allhamdulillah kalawan rahmat Allah swt urang tiasa kumpul sakumaha acara satahun sakali, shalawat sareng salam mugia dilimpahkeun kabaginda urang nabi muhammad saw, ka kelargina nempi ka urang sadaya salaku umatna sampe yaumil akhir aamiin..

Simkuring selaku ketua karang taruna ngucapken rebu haturnuhun kasadayana pamuda anu parantos ikut serta dina terselenggarana iyeu acara 17 agustus, moga-moga kuayana acara iyeu nambah kacintaan urang sadaya ka NKRI sareng jasa para pahlawan anu tos berjuang kanggo kamerdekaan RI.

Kukituna abdi ngajak kasadaya pamuda pamudi hayu urang sasarengan ngajaga iyeu kamerdekaan kalayan jadi jalema anu lewih hade dei, jadi jalma anu mangfaat kanggo sesama, jadi jalma anu mere conto bener kabudak. Sia-sia pengorbanan para pahlawan bahela lamun kalakuan urang jiga runtah, kudu isin urang kapara pejuang bangsa lamun urang hirup arek kie baemah. Para pejuang kemerdekaan negara indonesia berkorabn jiwa ragana hanya demi nagara urang bebas ti penjajah, kabina-bina lamun urang arek hirup mahiwal jiga nuedan teu menang diatur. kukituna hayu urang sasarengan jaga iyeu kemerdekaan negara kesatuan republik indonesia.

Inti tina pidato iyeu urang supaya eling terus kajasa para pahlawan pendiri bangsa anu parantos ngintunken urang sadayana, mugi-mugi arwah dipasihan tempat anu paling indah diakherat aamiin.

Sakitu tiabdi salaku ketua karang taruna moga-moga aya mangfaatna, hampura bilih aya cariosan anu teu enakeun dihate sararea. sakali dei abdi ngucapken haturnuhun atas terselenggarana iyeu acara.

akhirul kalam, bilahitaufik walhidayah wassalamualaikum wr.wb.


5 contoh pidato bahasa sunda diatas bisa teman-teman gunakan apabila bingung bagaimana caranya berpidato dengan bahasa sunda. Cukup sampai disini pembahasan mengenai bagaimana belajar pidato bahasa sunda (biantara)singkat dan mudah, hatur nuhun.
Post a Comment for "Cara belajar pidato bahasa sunda (biantara) singkat dan mudah"